93/14 Novela zákona o pozemních komunikacích; T: 15.7.2014

Návrh zákona obsahuje změnu v pojetí a vymezení dálnic a silnic a jejich kategorizaci a navazující úpravu nejvyšších dovolených rychlostí, upravuje problematiku ochrany veřejně přístupných účelových komunikací, nakládání s odtaženými motorovými vozidly, resp. jejich vraky, přesun působnosti silničního správního úřadu na obce vyššího typu, změny v právní úpravě zpoplatnění užívání pozemních komunikací. Návrh zákona dále obsahuje opatření pro usnadnění výstavby dopravní infrastruktury a úpravu stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Související soubory

/jak-na-