93/13 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie; T: 10.7.2013

A) Zastavení podpory

· zastavuje podporu pro nové výroby energie z obnovitelných zdrojů uvedené do provozu po 31. prosince 2013

a) elektřina vyrobená

– z biomasy, biometanu, biokapalin,

– ve fotovoltaické elektrárně a bioplynové stanici,

b) teplo vyrobené z biomasy

· pro větrné elektrárny se navrhuje zachovat podpora pouze pro zdroje uvedené do provozu do 31. prosince 2014 a pro vodní elektrárny uvedené do provozu do 31. prosince 2015 a to z důvodu velké časové náročnosti dokončení rozestavěných projektů.

· zastavuje podporu po 31. prosince 2013 za decentralizovaný přístup do elektrizační soustavy,

· podpora zůstává zachována pro výrobu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

 

 

 

 

B) Fixace příspěvku na podporu OZE

· navrhuje zafixovat výši poplatku na podporu OZE v ceně elektřiny pro konečného spotřebitele na úrovni roku 2013, tj. 583,- Kč/MWh.

· vyčlení poplatků na podporu OZE a ostatních podporovaných zdrojů mimo ceny za přenos a distribuci elektřiny do zvláštní ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a podporou tepla.

 

C) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

· upravuje problematiku osob oprávněných instalovat zařízení využívajících energii z OZE, v této souvislosti se ruší původní ustanovení zákona – § 10e až 10 g a využití zákona č. 179/2006 Sb., o dalším vzdělávání, který řeší problematiku tvorby tzv. profesních kvalifikací.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/