93/08 Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2007; T: 19.6.2008

Cílem materiálu je v souladu se zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR ze dne 10. září 1991, ve znění pozdějších předpisů, informovat vládu České republiky o použití prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen Fond) v daném roce. Dále informovat vládu ČR o důležitých opatřeních, vyplývajících ze strategie činnosti Fondu na období 2007 – 2013 a ve vztahu ke Státní politice životního prostředí. Fond je významným finančním zdrojem pro podporu realizace opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí v jeho jednotlivých složkách. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, z Implementačního plánu pro oblast životního prostředí a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí.

Výdajová strana rozpočtu Fondu zahrnuje přímou a nepřímou finanční podporu ve smyslu § 3 a § 4 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, a to formou dotace, půjčky nebo příspěvku na částečnou úhradu úroků, které Fond poskytuje na základě opatření MŽP v rámci programů z oblasti ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany přírody, krajin, ochrany půdy, využívání přírodních zdrojů, nakládání s odpady, zavádění nových technologií a výrobků, využití obnovitelných zdrojů energie, spolufinancování programů Evropské unie.  

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/