93/21 Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, T:13.7.2021

Obsahem návrhu je omezení agenturního zaměstnávání, které je založeno na ukotvení povinnosti uživatele zabezpečit, aby podíl u něj dočasně přidělených zaměstnanců nebyl vyšší, než 10 % ze všech zaměstnanců uživatele, tedy o zavedení institutu tzv. kvót pro agenturní zaměstnance.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 7. 2021.