93/18 Návrh vyhlášky o hlukovém mapování; T: 27.8.2018

Vyhláška stanovuje základní požadavky pro strategické hlukové mapování, tj. přípravu a tvorbu strategických hlukových map a akčních plánů. Zpracování strategického hlukového mapování je pro Českou republiku závazné, přičemž tato závaznost vyplývá ze Smlouvy o fungování Evropské unie, resp. směrnice END. Strategické hlukové mapy se pořizují v 5 letých cyklech (kolech) pro hlavní pozemní komunikace, železniční tratě a letiště a aglomerace. Na základě jejich pořízení se zpracovávají akční plány, které představují konkrétní návrhy snižování hluku. Výstupy strategických hlukových map i akčních plánů jsou presentovány jak veřejnosti, tak i Evropské komisi.

/jak-na-