92/17 Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; T: 10.7.2017

Na základě objektivního zhodnocení stávajícího stavu a po dohodě zúčastněných zástupců se tak navrhuje vyjmout z evidence tržeb úplně a prakticky nevidomé a hluchoslepé fyzické osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby za podmínky, že podnikají bez zaměstnanců a spolupracujících osob a nejsou společníkem společnosti podle občanského zákoníku a pokud jsou ony samy osobou přijímající tyto tržby. Navrhovaný rozsah vynětí byl nastaven a i s ohledem na minimalizaci rizika možného zneužití tohoto vynětí za účelem vyhnutí se evidenci tržeb formou účelového zneužívání nevidomých osob např. formálním přepisování firem na nevidomé apod.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/