92/15 NV zajištění ochrany zemědělského půdního fondu; T: 21.5.2015

Předmětem této vyhlášky je stanovení

  • způsobu vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (§ 5 odst. 1 zákona) a způsob posuzování územně plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu stanoviska (§ 5 odst. 2 zákona),
  • postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracovávání a projednávání návrhů na stanovení dobývacích prostorů stanovením obsahu a způsobu vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, včetně údajů potřebných pro vyhodnocení (§ 6 zákona),
  • postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu stanovením obsahu a způsobu vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, včetně údajů potřebných pro vyhodnocení (§ 8 a 9 zákona), a
  • způsobu provádění rekultivace půdy, obsah plánu rekultivace a podklady pro změnu rekultivace z titulu ochrany přírody (§ 9 a 10 zákona).

Nově nastavené požadavky na vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond či nově vymezené postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu deklarují přehledným způsobem aplikaci dotčených ustanovení zákona v rámci výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu s cílem zefektivnit postupy uplatňované v rámci ochrany zemědělského půdního fondu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/