92/13 NV o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru; T: 28.6.2013

K novele vyhlášky vedla potřeba uvést v soulad stávající znění této vyhlášky s vyhláškou č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan vydanou na základě na základě zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v níž jsou nově stanoveny požadavky na biometan, které jsou přesněji a jednoznačněji definovány včetně způsobu měření jeho kvality.

Do návrhu byl promítnut i požadavek malých výrobců plynu, kteří nedodávají plyn do plynárenské sítě České republiky, ale jen omezenému množství odběratelů v relativně malých vzdálenostech od místa výroby. V takových případech není nutné nařizovat výstavbu drahého měření mezi výrobnou plynu a místní distribuční soustavou. To však nebrání tomu, aby, po dohodě výrobce a distributora, nebylo takové měření realizováno. Přednost by zde měla být dána dohodě výrobce s distributorem, aby drahé měření nebylo nutno zahrnovat do nákladů, tedy ani do konečné ceny plynu pro dodavatele.

Vedle toho předložený návrh obsahuje zpřesnění způsobu vyhodnocení chybného údaje o naměřeném množství nebo o hodnotě spalného tepla plynu na předávacích místech mezi přepravní soustavou a distribuční soustavou nebo mezi dvěma distribučními soustavami v případě jejich dodatečného zjištění, které stávající právní úprava neobsahovala.

Související soubory

/jak-na-