92/10 Zpráva o Národním plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením r. 2009; T: 21.4.2010

Materiál je předkládán na základě Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2010, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2009 č. 1568. Úkol vypracovat a předložit vládě ČR k projednání jednou ročně Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 za uplynulý kalendářní rok byl uložen ministrovi pro lidská práva a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany usnesením vlády ČR ze dne 17. srpna 2005 č. 1004, kterým byl schválen Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/