92/18 Návrh nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní; T: 23.8.2018

Přijetí návrhu tohoto nařízení je nezbytné k zajištění souladu vnitrostátní právní úpravy znehodnocování zbraní s nově upravenými požadavky na znehodnocování zbraní obsaženými v prováděcí nařízení Evropské Komise 2018/337.

Přijetí návrhu nařízení vlády je rovněž nutné i z důvodu, že směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, vyžaduje provedení některých technických požadavků kladených na palné zbraně, a to ať již ve formě implementace, nebo ve formě adaptace v případě prováděcích právních aktů, které má na základě revidované směrnice přijmout Komise.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/