9/17 Novela zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti nebo mučení; T: 30.1.2017

Vzhledem k tomu, že v mezidobí od poslední novelizace zákona vstoupily v účinnost nové právní předpisy v oblasti práva EU (nařízení EP a Rady (ES) 2016/2134 ze dne 23. listopadu, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání), je nezbytné přikročit k dílčím změnám předmětného zákona č. 38/2008 Sb.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/