9/16 NV o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení; T: 28.1.2016

Cílem návrhu vyhlášky je provedení nových ustanovení zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů vymezená jeho zmocněním a potřebou promítnout nová ustanovení do prováděcího předpisu. Umožněním zásadní změny ve výcviku žadatele o řidičské oprávnění pro motocykl ve smyslu, že žák autoškoly může provádět výcvik a zkoušku z praktické jízdy na motocyklu bez přítomnosti učitele nebo zkušebního komisaře řidičů na druhém sedadle, nastala potřeba upřesnit označení osádky motocyklu v režimu výcviku nebo zkoušky. Bylo přijato řešení, které využívá současného vybavení autoškol s možností případného dovybavení, které ale již bylo zvoleno jako dobrovolná alternativa. Druhou oblastí je upřesnění obsahu a rozsahu výuky a praktického výcviku k získání řidičského oprávnění, které nezohledňovalo odlišnosti jednotlivých kategorií vozidel, především motocyklů a zapracování úkolu daného ministru dopravy Usnesením vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č. 268.

Související soubory