9/15 Novela zákona v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách; T: 24.2.2015

Předmětný návrh zákona navazuje na návrh zákona o hazardních hrách a návrh zákona o dani z hazardních her a zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. V jednotlivých právních předpisech se právní úprava přizpůsobuje cílům, které si vytyčil samotný zákon o hazardních hrách. Jedná se například o otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, provozování hazardních her prostřednictvím internetu, a v neposlední řadě zajištění opatření k předcházení a potírání sociálně patologických jevů spojených s provozováním hazardních her.

Druhá hlavní změna, která je v jednotlivých právních předpisech učiněna, souvisí se změnou pojmosloví v oblasti hazardních her. Dosavadní zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, upravující mimo jiné provozování těchto her, používá pro označení her slov „loterie a jiné podobné hry“. Tento koncept se mění a zákon o hazardních hrách nově všechny hry označuje jako „hazardní hry“. V jednotlivých právních předpisech je tak zapotřebí v duchu legislativně technické změny pojmů při zachování věcně identického řešení modifikovat ustanovení hovořící o „loteriích a jiných podobných hrách“.

Související soubory

/jak-na-