9/14 NV o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků; T: 10.3.2014

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků bude zasílat kromě identifikačních údajů o provozovateli, o osobě předávající, údaje o souhlasu k provozování zařízení, údaje o převzatém vybraném autovraku, o chybějících částech převzatého autovraku i fotodokumentaci stavu přijímaného autovraku. Fotodokumentace má obsahovat tři fotografie a to celkový pohled na autovrak, ze kterého je možné autovrak identifikovat a je z něj průkazné, že autovrak je úplný a nachází se v době pořizování fotodokumentace na provozovně provozovatele zařízení ke sběru autovraků. Další fotografie má obsahovat stav vybavení kabiny autovraku, a třetí fotografie identifikační číslo autovraku.

Hlavním přínosem daného návrhu je možnost kontrolovat úplnost přijímaných autovraků a tím předejít jejich neodbornému rozebírání s rizikem ohrožení životního prostředí v důsledku úniku nebezpečných látek do životního prostředí, či dokonce vypalování autovraků. Dalším přínosem je případně také možnost kontrovat odevzdávání autovraků, jejichž materiálová hodnota je ponížena o části, které byly odebrány, a je možné za ně získat finanční prostředky.

Související soubory

/jak-na-