9/13 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2011; T: 21.1.2013

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2011 je přehledem událostí v oblasti lidských práv v České republice za kalendářní rok 2011 a lze předpokládat, že bude významně používána i jako zdroj informací pro zprávy o plnění jednotlivých mezinárodních smluv ze smluvní základny OSN.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/