91/17 Zásady urbánní politiky – Aktualizace 2017; T: 27.6.2017

Cílem nebylo původní Zásady urbánní politiky výrazně změnit, ale spíše je zpřehlednit a v relevantních částech zkrátit.

 

Přístup k problematice rozvoje měst je v materiálu shrnut do pěti zásad:

Zásada 1 Strategický a integrovaný přístup k rozvoji měst

Zásada 2 Polycentrický rozvoj sídelní soustavy

Zásada 3 Podpora rozvoje měst jako pólů rozvoje v území

Zásada 4 Péče o městské životní prostředí

Zásada 5 Zajištění implementace Nové městské agendy

Dokument zároveň slouží jako podklad pro připravovanou Strategii regionálního rozvoje ČR 2020+, která bude zároveň obsahovat detailní popis její implementace (včetně implementace v urbánním prostoru). Strategie regionálního rozvoje ČR 2020+ bude v části věnované urbánnímu rozvoji aktualizované Zásady urbánní politiky reflektovat.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/