91/13 Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví; T: 27.6.2013

Dotčenými subjekty novely vyhlášky jsou tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny, pojišťovny z třetího státu a zajišťovny z třetího státu, které postupují podle pravidel daných zákonem o pojišťovnictví a prováděcí vyhláškou.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, obsahuje: změny terminologie v ustanoveních týkajících se skladby finančního umístění a disponibilní a upravené míry solventnosti, doplnění požadavků na postup pro vyřizování stížností pojišťovnami v rámci řídicího a kontrolního systému, změny částek vstupující do výpočtu požadované míry solventnosti.

Související soubory

/jak-na-