91/10 Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury ČR; T: 21.4.2010

Navržení kandidáti na členy, předsedu a místopředsedu výzkumné rady TA ČR byli vybíráni tak, aby jako celek tvořili komplexní skupinu, v níž bude zajištěno zastoupení 6 priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací spadajících do působnosti TA ČR nejméně jedním členem, aby nejméně jeden člen reprezentoval problematiku transferu technologií a inovací, jeden člen zastupoval ústřední orgány státní správy s působností v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích a další dva členové zastupovali ostatní obory výzkumu, vývoje a inovací.

U kandidáta na funkci předsedy a místopředsedy výzkumné rady se vycházelo dále z požadavku, aby nezastupovali stejný obor. Konečný výběr je výsledkem tajné volby členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze všech navržených kandidátů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/