91/08 Návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008; T: 5.9.2008

Dokument Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR ČR 2008“) se pořizuje na základě § 186 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s usnesením vlády č. 561 ze dne 17. května 2006, kterým byla schválena Politika územního rozvoje ČR 2006 pořizovaná na základě § 22 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR (kompetenčního zákona). Dle usnesení vlády č. 561 ze 17. 5. 2006 se má vládě ČR rovněž předložit i Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2006.

Schválená Politika územního rozvoje ČR 2006 je uveřejněna na internetové adrese: https://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2006

Pracovní znění PÚR ČR 2008 je uveřejněno na internetové adrese: https://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008

PÚR ČR 2008 bude závazná pro činnost ministerstev a dalších ústředních správních úřadů, také podle § 31 odst. 4 stavebního zákona pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

PÚR ČR 2008 je zpracována v souladu se stavebním zákonem, a v návaznosti mj. na Strategii regionálního rozvoje ČR, Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Strategii udržitelného rozvoje ČR a další resortní dokumenty.

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/