9/10 Opatření k zajištění Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury; T: 4.2.2010

Přes značné úsilí dotčených ministerstev se nepodařilo najít společné naplnění bodu IV.3 usnesení vlády ze dne 2. července 2008 č. 835, který ministru školství, mládeže a tělovýchovy a ministru dopravy uložil zpracovat a vládě předložit návrh opatření nezbytných k zajištění provádění Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury (dále jen „Úmluva“) po přistoupení a Dohody mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách (dále jen „Dohoda“) po vstupu v platnost. Tímto materiálem se dává členům vlády na výběr mezi dvěma variantami návrhu opatření.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/