91/23 Novela z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;T:13.6.2023

Základním cílem navrhované právní úpravy je odložení účinnosti vybraných ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě v oblasti atestací elektronických systémů spisové služby. Dále se zavádí povinnost objednatelů atestace elektronických systémů spisové služby vyrozumět ministerstvo vnitra a atestační středisko, které atestovalo příslušné elektronické systémy spisové služby, o změnách těchto systémů. Rovněž se v zájmu eliminace rizika kompromitace informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi z povinnosti atestací vylučují elektronické systémy spisové služby, které jsou součástí těchto informačních systémů.

Materiál je ve zkráceném řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 6. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/