92/23 Novela z. č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů;T:16.6.2023

Předložený materiál je transpozicí směrnice EP a Rady (EU) 2023/959, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a směrnice EP a Rady (EU) 2023/ 958, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letectví k cíli Unie snížit emise v celém hospodářství a o řádné zavedení celosvětového tržního opatření. Předkládaný návrh se zaměřuje na revizi systému „ETS 1“, a to zejména tím, že v návaznosti na ustanovení transponovaných směrnic:

•             mění nastavení požadavků na využití výnosů z dražeb emisních povolenek

•             rozšiřuje systém EU ETS také na námořní dopravu

•             konsoliduje celkové množství povolenek v sektoru letectví a postupně ukončuje přidělování bezplatných povolenek (od roku 2026 by měla být zavedena dražba všech leteckých povolenek) a v rámci rozšíření působnosti na lety mimo EU zajišťuje integraci systému EU ETS s postupy pro program CORSIA “.

Materiál je ve zkráceném řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 6. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/