91/22 Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2022–2026;T:9.6.2022

Akční plán je zaměřen na nastartování procesů směřujících ke snížení GPG (gender pay gap) v ČR a zejména na podporu transparentnosti v systémech odměňování. ČR dosud nemá žádnou úpravu legislativní ani nelegislativní povahy či mechanismus pro monitoring a snižování GPG. Dne 4. 3. 2021 byl zveřejněn návrh směrnice EP a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny žen a mužů za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování Opatření. Cíle Akčního plánu jsou navrhována v souladu s návrhem směrnice. Akční plán má část textovou a úkolovou a je rozdělen na 6 strategických cílů, které reagují na příčiny nerovného odměňování žen a mužů: 1. Transparentnost systémů odměňování; 2. Kontroly rovného odměňování; 3. Odměňování ve veřejné správě a institucionální zajištění rovného odměňování; 4. Slaďování pracovního a osobního života; 5. Osvěta a vzdělávání; 6. Zpřístupnění dat.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 6. 2022.