91/21 Návrh vyhlášky o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva; T:1.7.2021

Návrh nové právní úpravy reaguje na návrh zákona, kterým se mění zákon o požární ochraně a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (sněmovní tisk č. 1027), respektive na rozčlenění staveb na jednotlivé kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, které tento návrh zákona obsahuje. Předmětem návrhu vyhlášky je tedy toliko vymezení staveb do jednotlivých kategorií z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 7. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/