91/20 Návrh nař. vl., kterým se mění nař. vl. č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací (těžba uhlí, uran); T:13.8.2020

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, má za cíl přijmout takové řešení, které by alespoň částečně umožnilo minimalizovat očekávané negativní dopady vyplývající ze ztráty zaměstnání stávajících zaměstnanců společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen SU, a.s.), kteří  v nejbližším období budou, resp. již jsou, uvolňováni ze zaměstnaneckého vztahu s SU, a.s.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 8. 2020.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/