90/17 Situační zpráva o plnění Strategie správy radiového spektra; T: 23.6.2017

Mezi hlavní dosud již realizovaná opatření patří:

– Provedení aukce zbylých kmitočtů z pásem 1800 MHz a 2600 MHz, kterou ČTÚ uskutečnil v prvním pololetí roku 2016. Její úspěšné dokončení, spolu s provedením navazujícího procesu refarmingu kmitočtů pásma 1800 MHz vytvořilo předpoklady pro efektivní využití kmitočtů z pásem k poskytování skutečně kvalitních a rychlých mobilních datových služeb.

– Příprava a zahájení aukce kmitočtů z pásma 3,6 – 3,8 GHz, kterou ČTÚ zahájil dne 27. března 2017 s cílem podpory dalšího rozvoje bezdrátových přístupových vysokorychlostních sítí a budoucího rozvoje sítí 5. generace.

– Přijetí Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, kterou vláda na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu schválila dne 20. července 2016 (usnesení č. 468), a která stanovila základní rámec postupu při budoucím uvolnění kmitočtů pásma 700 MHz ve prospěch budoucích IMT sítí a související migraci na spektrálně efektivnější standard DVB-T2 do roku 2021.

– Přijetí Analýzy optimalizace využívání rádiového spektra pro účely obrany pro vytvoření podmínek sdílení spektra pro necivilní a civilní využití, kterou vláda projednala dne 10. dubna 2017 (usnesení č. 285).

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/