90/15 Návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv; T: 25.5.2015

V technické oblasti tvoří navrhované řešení elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (dále též „e-Sbírka“) a elektronický systém tvorby právních předpisů (dále též „e-Legislativa“). e‑Sbírka zajistí možnost právně závazného elektronického vyhlašování právních předpisů, nepřetržitou dostupnost právního předpisu v úplném znění a odbourání administrativní zátěže spojené s legislativním procesem. Součástí e-Sbírky bude propojení s informacemi o právu Evropské unie (systém EUR-Lex), elektronická databáze vyhlášených, minulých a aktuálních úplných znění právních předpisů, pokročilý systém vyhledávání a propojení se systémem pro přístup k právním úpravám členských států Evropské unie (N-Lex). e-Sbírka dále umožní opakované užití dat v ní obsažených a stane se základem pro implementaci politiky „Open data“ v oblasti dat o právních předpisech a podnítí rozvoj navazujících veřejných i komerčních služeb. e‑Legislativa poskytne nástroje pro tvorbu práva v moderním nástroji umožňujícím práci s úplným zněním, automatizovanou tvorbu novelizačních bodů a poskytne moduly pro usnadnění administrace připomínkových řízení, schvalování návrhů právních předpisů a projednávání pozměňovacích návrhů. Systém podpoří důsledné používání správné legislativní techniky a terminologie a usnadní kontrolu legislativně technické stránky návrhů. Tvorba právního předpisu v konsolidovaném znění, vzájemná provázanost části e-Sbírky a e‑Legislativy, ekonomičnost provozu a pravidla financování z prostředků Evropské unie vyžadují, aby byly obě stránky systému připravovány společně a jejich provoz zahájen společně a neprodleně po jejich dokončení.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/