90/14 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky 2014+; T: 24.6.2014

Cílem dokumentu je definovat témata pro další etapu modernizace a rozvoje veřejné správy a eGovernmentu, zejména směrem k zefektivnění a zkvalitnění práce veřejných institucí v souladu se strategickými dokumenty Evropské komise (Evropa 2020) i české vlády (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020 a Národní program reforem České republiky 2012).

Přidruženým cílem tohoto materiálu je zabezpečit pro realizaci všech vytčených cílů a témat maximálně efektivní využití prostředků státního rozpočtu, ale zejména prostředků strukturálních fondů v programovém období 2014-2020. Pro nové programové období počítáme se zásadní modernizací veřejné správy právě pomocí využívání nástrojů eGovernmentu. Navrhovaná opatření jsou rovněž požadována Evropskou komisí v rámci procesu přípravy nového programového období 2014-2020.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/