90/13 Novela zákona o ochraně spotřebitele; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 11. 6. 2013

Návrh vychází ze skutečnosti, že obchodní praktiky, které výše uvedení neseriózní podnikatelé uplatňují, jsou postižitelné již podle stávající platné právní úpravy (jedná se zejména o klamavé či agresivní obchodní praktiky) a není proto třeba v tomto smyslu stávající regulaci v oblasti ochrany spotřebitelů rozšiřovat. Rezervy však existují ve vymahatelnosti stávající regulace, neboť kontrolní orgány se o konání zájezdů spojených s prezentačními a prodejními akcemi dozvídají většinou až po jejich uskutečnění a spotřebitelé – senioři se mnohdy nedokáží klamavým či agresivním obchodním praktikám sami účinně bránit nebo jim v tom brání strach z prodejců.

Navržená právní úprava má umožnit účinnou kontrolu této oblasti podnikání a prostřednictvím postihu neseriózních podnikatelů též její kultivaci.

Související soubory

/jak-na-