90/10 NV o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; T: 28.4.2010

Návrh vyhlášky obsahuje následující oblasti úpravy.

1. Zapracování souboru komunitárních předpisů, které stanoví technické požadavky na silniční motorová vozidla nově uváděná do provozu. Tyto předpisy obsahují poměrně detailní a ucelenou úpravu technických požadavků na vozidla, popř. jejich systémy, konstrukční celky a samostatné technické celky, popř. i úpravu souvisejících oblastí, jako jsou postupy při ověřování splnění technických požadavků, obsah dokumentace apod.

2. Oprava stávajícího znění v přílohy č. 14 vyhlášky (body 2 a 3), která uvádí obsah lékárniček povinné výbavy vozidel, a to jednotky savosti u obvazu s polštářkem z neodpovídající jednotky „g/cm2“ na správnou „g/m2“, a dále zavedení prostředku pro umělé dýchání – masky resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválené jako zdravotnický prostředek namísto původní resuscitační roušky – i do motolékárníček. Technickým nedopatřením v rámci závěrečné finalizace vlastního textu budoucí vyhlášky č. 283/2009 Sb. došlo k opomenutí a uvedená změna prostředku pro umělé dýchání byla provedena pouze u autolékárničky a nikoliv u motolékárničky. Navrhované znění vyhlášky toto uvádí do souladu, tj. resuscitační masku uvádí i v motolékárničce plně v souladu se zněním předchozího návrhu novely předmětné vyhlášky před textovou chybou.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/