90/23 Návrh vyhlášky o seznamu zaměstnání, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyšší odbornou dovedností;T:5.6.2023

Vyhláška je připravena na základě zmocnění obsaženého v § 42i odst. 2 a § 182 odst. 3 návrhu novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která je součástí návrhu zákona, kterým se mění zákon o azylu. Zmocnění vychází z povinnosti transponovat čl. 2 odst. 9 písm. a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1883 ze dne 20. října 2021 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a o zrušení směrnice Rady 2009/50/ES, který odkazuje na přílohu I, kde je stanoven seznam zaměstnání, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyššími odbornými dovednostmi, a dále stanoví minimální dobu jejího získání.

Předkládá se mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2023, a to v návaznosti na návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ( senátní tisk č. 84)

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 5. 6. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/