90/20 Návrh zákona, kterým se mění z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a některé další zákony; T:19.8.2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, , zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů sleduje následující cíle:

  • rozšířit působnost pravidel pro opakované použití informací veřejného sektoru i na tzv. veřejné podniky v odvětvích dopravy a veřejných služeb
  • výslovně upravit přístup k tzv. výzkumným datům
  • umožnit publikaci dynamických dat prostřednictvím programovatelných aplikačních rozhraní
  • upravit tzv. datové soubory s vysokou hodnotou (high-value datasets), které mají být bezplatně zpřístupněny.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 8. 2020.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/