90/19 Novela silničního zákona; T: 26.7.2019

Navrhuje se novelizace 4 zákonů upravujících oblast silniční dopravy a zákona o správních poplatcích, a to za účelem implementace předpisů Evropské unie do vnitrostátního právního řádu. Těmito předpisy jsou zejména nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě a směrnice (EU) 2018/645, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/