9/23 Návrh komplexního a efektivního využívání území lomu ČSA po ukončení těžby;T:2.2.2023

Důvodem předložení materiálu je skutečnost, že Mezirezortní pracovní skupina, ustavená k posouzení realizovatelnosti propojené vodohospodářské soustavy současných a budoucích lomových jezer (MPS), v rámci pravidelného posuzování výstupů z průběžně předkládaných analýz a studií na svém jednání dne 10. března 2022 odsouhlasila zpracování multikriteriální analýzy pro lokalitu ČSA separátně od lokalit Vršany, Libouš, Bílin. Důvody pro hodnocení lokality ČSA separátně od ostatních lokalit byly především dány potřebou rozhodnout o budoucnosti směřování této lokality v kontextu jejího ukončení hnědouhelné těžby nejdříve ze všech řešených lomů, za současného dostatku informací o zbytkové jámě pro rozhodnutí o koncepčním směru řešení v této lokalitě. V lomu ČSA se přepokládá ukončení velkostrojové těžební činnosti již v roce 2025. Z tohoto důvodu je nutné stanovit rozhodující cílové parametry území po ukončení těžební činnosti a sanací a rekultivací co nejdříve.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 2. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/