9/21 Koncepce SMART Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony; T:8.2.2021

Koncepce SMART Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony. Koncepce SMART Cities vede k naplňování typového opatření 55: Využívat SMART řešení v urbánním i venkovském prostoru Strategie regionálního rozvoje 21+ schválené usnesením vlády č. 775 ze dne 4. listopadu 2019 a rozpracovává řadu dalších typových opatření této strategie na úroveň měst a obcí. Koncepce SMART Cities zároveň navazuje na další národní a evropské dokumenty a zohledňuje aktualizaci Nové Lipské charty. Koncepce SMART Cities je rovněž provázána s aktivitami 5G Aliance, koordinované Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 2. 2021.