9/20 Implementace nařízení EU o Jednotné digitální bráně; T: 4.2.2020

MPO předkládá do mezirezortního připomínkového řízení nelegislativní materiál k implementaci nařízení EP a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů (dále jen „nařízení“). Nařízení má za cíl vytvořit celoevropský elektronický rozcestník, jehož prostřednictvím budou občanům a podnikatelům poskytovány pro ně relevantní informace, online postupy a asistenční služby a služby pro řešení problémů, a to například v oblastech podnikání, sociálního zabezpečení, daní a řady dalších. Nařízení reaguje na snahu odstranit překážky, které vyvstávají pro občany a podnikatele uvažující o usídlení se, prodeji zboží, nebo poskytování služeb v jiných členských státech Evropské unie. V konečném důsledku by tak měl vzniknout celoevropsky známý elektronický rozcestník, který bude jeho uživateli pravidelně využíván v případě, že se rozhodnou hledat dostupné a kvalitní informace, elektronické postupy nebo asistenci při jejich přeshraničních aktivitách v rámci EU. Předkládaný materiál byl vypracován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, které je jeho spolupředkladatelem, a má za cíl informovat vládu o předmětném nařízení a způsobu i harmonogramu jeho implementace v České republice, aby byly dodrženy termíny stanovené nařízením, kterými jsou 12. prosinec 2020 pro informační a asistenční část a 12. prosinec 2023 pro část elektronizace postupů. Zároveň je cílem materiálu schválit vymezení rolí jednotlivých orgánů veřejné správy v rámci implementace nařízení.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/