89/16 Novela zákona o občanských průkazech; T: 19.5.2016

Účelem předkládaného návrhu zákona je plošné zavedení občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a ukončení vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (bez kontaktního elektronického čipu).

Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem bude povinným osobním dokladem občana a měl by být nejen prostředkem pro prokázání totožnosti při prezenčním prokazování, ale zejména prostředkem pro jednoznačnou elektronickou identifikaci (při vzdáleném prokazování totožnosti prostřednictvím identifikačního certifikátu obsaženého v kontaktním elektronickém čipu), kterou bude možné využít pro elektronická podání na portálech jednotlivých resortů (např. Czechpoint, Daňový portál, ePortál atd.). Navrhované změny souvisí s vytvářením Národní identitní autority a možností budoucího plného využití tohoto identitního prostoru.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/