89/15 Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv; T: 25.5.2015

Cílem návrhu právní úpravy je provedení nezbytných změn právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu. Jedná se zejména o zavedení právně závazné elektronické podoby Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, tvorbu, předkládání a schvalování novely právního předpisu včetně jejího úplného znění a povinné využívání nástrojů elektronické tvorby právních předpisů k předkládání legislativních návrhů. Současně se zavádí pravidla, která zvyšují transparentnost legislativního procesu a snižují korupční rizika s ním spojená. Předpokládané datum nabytí účinnosti je 1. ledna 2019.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/