89/14 Nař. vl. o minimální mzdě; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 20.6.2014

Účelem navrhované právní úpravy zejména je s účinností od 1. ledna 2015 zvýšit základní měsíční sazbu minimální mzdy ze současných 8 500 Kč na 9 000 Kč a základní hodinovou sazbu z 50,60 Kč na 53,80 Kč. V návaznosti na to se navrhuje valorizovat i nejnižší úrovně zaručené mzdy. Toto řešení zohledňuje současný i očekávaný ekonomický vývoj, předpokládaný růst mezd a spotřebitelských cen, jakož i záměr vlády deklarovaný v Programovém prohlášení ze dne 12. února 2014 postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 % průměrné mzdy. Návrh dále obsahuje drobná legislativně technická zpřesnění platného znění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., která nepředstavují věcný posun.

Navrhované zvýšení minimální mzdy bylo dne 2. června 2014 projednáno a odsouhlaseno na 109. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/