89/13 Zpráva o trhu veřejných služeb v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy; T: 14.6.2013

Proces otevírání trhu v železniční osobní dopravě patří mezi priority vlády v oblasti veřejné dopravy a je zakotven i v Programovém prohlášení Vlády ČR.

Předložený materiál popisuje problematiku vypsání prvního nabídkového řízení, které muselo být v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zrušeno, protože po vyloučení jednoho z uchazečů z důvodu nedoložení požadované kvalifikace zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. Proces prvního nabídkového řízení byl zároveň významným způsobem ovlivněn dlouhodobým přezkumem ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Protože tento úřad neshledal v nastavení zadávacích podmínek žádná zásadní pochybení, považuje Ministerstvo dopravy za vhodné pokračovat v dalším procesu otevírání trhu s určitými korekcemi dosud schváleného časového plánu dalších nabídkových řízení. Smyslem úprav harmonogramu je zajistit podmínky pro standardní procesy nabídkových řízení, při minimalizaci časového posunu jednotlivých provozních celků.

Související soubory

/jak-na-