89/08 Prodej nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty_celek 2; T: 23.6.2008

Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (zákon), stanoví v § 20, odst. 4, že „Státní organizace Správa železniční dopravní cesty nemůže bez souhlasu vlády učinit majetek, který tvoří železniční dopravní cestu, předmětem vkladu do jiné společnosti, zástavního práva, ručení nebo kupní smlouvy“. Vzhledem k tomu, že ve všech 51 předkládaných případech návrhů prodeje majetku jsou nemovitosti, uvedené v celku 2, součástí železniční dopravní cesty, předkládá se tento materiál vládě ČR k udělení souhlasu ve smyslu výše uvedených zákonných ustanovení.

Majetek navržený k prodeji není obsažen v příloze k zákonu č. 77/2002 Sb., v platném znění, a tedy není určen k úhradě závazků po dřívější státní organizaci České dráhy ve smyslu příslušných ustanovení zákona.

Správní rada SŽDC, s.o. (SR) vyslovila pro všech 51 žádostí celku 2 s prodejem nepotřebného majetku souhlas na 34. zasedání konaném dne 3. října 2006 svým usnesením č. 32/2006. Komise MD doporučila předložit soubor žádostí k udělení souhlasu vládě na 7. zasedání konaném dne 4. ledna 2007. 

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/