89/22 Návrh vyhlášky o zárukách původu energie;T:15.6.2022

Návrh vyhlášky upravuje registrace výroben energie v systému operátora trhu pro vydání záruky původu, rozsah předávaných údajů operátorovi trhu pro vydání záruky původu, postupy, termíny a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání, vyřazení a zrušení záruky původu, náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu, způsob předávání informací a ověřování údajů nutných k vydávání záruk původu, způsob převodu, uznání, uplatnění, vyřazení, zrušení záruky původu a vedení účtů v evidenci záruk původu, pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu a způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/