89/21 Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě; T:30.6.2021

Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a dalších souvisejících zákonů má za cíl zajistit implementaci předpisů Evropské unie, které jsou součástí tzv. balíčku mobility. Návrh zákona řeší následující okruhy právní úpravy:

  1. Provozování mezinárodní silniční dopravy a kabotáže vozidly nebo jízdními soupravami určenými k přepravě zvířat nebo věcí o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny
  2. Vysílání řidičů dopravci usazenými v jiných členských státech Evropské unie a v třetích zemích
  3. Kontrola dodržování požadavků na týdenní pracovní dobu, délku směny při práci v noci a přestávky na jídlo a oddech řidičů, pomocníků řidiče a průvodčích
  4. Dočasné výjimky z požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a z požadavků na vedení záznamů o těchto skutečnostech
  5. Přeshraniční spolupráce v oblasti kontroly usazení dopravců a v oblasti dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a požadavků na vedení záznamů o těchto skutečnostech
  6. Postih objednatelů přepravy a výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě
  7. Snižování administrativní zátěže adresátů právní úpravy a implementace dalších dílčích požadavků vyplývajících z předpisů Evropské unie včetně zapracování dalších požadavků z aplikační praxe.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30. 6. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/