89/20 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2021; T:7.8.2020

Statistická zjišťování obsažená ve vyhlášce jsou určena k získání dat pro další zpracování s cílem vytvářet souhrnné statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky. V přílohách č. 1 a 2 vyhlášky je stanoven Program statistických zjišťování na rok 2021 obsahující statistická zjišťování prováděná ČSÚ a ministerstvy za podmínek a v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 5 a 6 zákona ve znění zákona č. 250/2014 Sb.

Připomínky zasílejte na přiloženém formuláři na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 8. 2020.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/