89/18 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2019; T: 17.8.2018

Oproti roku 2018 ČSÚ na rok 2019 vyřadil z programu mimořádné zjišťování „Budovy 1-99“ (Šetření nebytových budov a vybraných bytových budov) a z důvodu dvouleté periodicity zjišťování „TI“ (Dotazník o inovacích). Do programu bylo naopak zařazeno nové zjišťování „Ceny Ob 1-12“ (Výkaz o struktuře tržeb v maloobchodě). Z důvodu zefektivnění sběru statistických dat bylo nahrazeno zjišťování „Ceny ZO 1-12“ (Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě) dvěma samostatnými zjišťováními „Ceny ZOD 1-12“ (Měsíční výkaz o cenách dovozu a přijetí v zahraničním obchodě) a „Ceny ZOV 1-12“ (Měsíční výkaz o cenách vývozu a odeslání v zahraničním obchodě). Rovněž byla nahrazena mutace (c) k „RES 2-99“ (Dotazník pro podniky a podnikatele) samostatným zjišťováním „P 7-01“ (Roční výkaz o vybraných ukazatelích ekonomických subjektů v produkčních odvětvích).

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo z důvodu snižování administrativní zátěže respondentů dvě statistická zjišťování „E (MZ) 7-02“ (Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely) a „Z (MZ) 1-99“ (Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních služeb).

/jak-na-