88/17 Koncepce zavádění metody BIM v České republice; T: 15.6.2017

BIM (český evivalent „informační modelování staveb“) představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. V rámci systému BIM vzniká digitální vícerozměrný model stavby (tzv. BIM model), obsahující geometrické a popisné informace, který slouží jako otevřená databáze informací o stavbě pro její návrh, provedení, provozování a vzájemné propojení těchto etap. Stavebnictví vytváří díla dlouhodobé životnosti a užitné hodnoty a je vstupním tvůrčím sektorem pro budoucí hospodářský a sociální rozvoj státu. Je tedy nutné zajímat se nejen o počáteční investici do projektu, ale klást důraz na náklady celého životního cyklu.

Jedním z hlavních nástrojů, jak dosáhnout vyšší produktivity, inovativnosti a konkurenceschopnosti sektoru stavebnictví, je široké využívání informačních technologií. Používání metody BIM je proto základní podmínkou digitalizace stavebnictví, tzv. Stavebnictví 4.0. Podporu digitalizaci stavebního sektoru na svém 5. zasedání dne 24. 11. 2016 vyjádřila také Rada vlády pro stavebnictví ČR. Zavedení metody BIM do praxe v ČR podporují nejen projekční a stavební firmy, ale i zástupci veřejné správy a odborná veřejnost. Jedná se však o nelehký úkol, protože pro úspěšné zavedení BIM je zcela zásadní užší spolupráce všech profesí napříč stavebním sektorem. Za účelem celkové koordinace je klíčová také podpora ze strany vlády.

/jak-na-