88/15 NV o podrobnostech nakládání s autovraky; T: 20.5.2015

Na základě zmocnění obsaženém v zákoně o odpadech byla vytvořena vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) (dále jen „vyhláška)“. Součástí této vyhlášky jsou i přílohy č. 3 a 4, které obsahují formulář „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“ a formulář ročního „Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady“. Příloha č. 3 tak stanoví náležitosti potvrzení o odevzdání a přijetí autovraku příslušnými osobami. Příloha č. 4 stanovuje náležitosti údajů, které zařízení na sběr či zpracování povinně zasílají na Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“). Ministerstvo následně z těchto údajů čerpá informace o sběru a zpracování autovraků, které jsou nutné jak pro vnitrostátní potřebu, tak také pro potřeby hlášení Evropské komisi.

Související soubory

/jak-na-