88/14 Realizace energeticky úsporných opatření v budovách; T: 24.6.2014

Cílem směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (dále jen „směrnice“) je přispět k naplnění cíle Unie dosáhnout do roku 2020 zvýšení energetické účinnosti o 20 % a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti v období po roce 2020. Směrnice vstoupila v platnost 4. prosince 2012. Členské státy mají 18 měsíců na její transpozici do národních legislativ. Některá ze závazných opatření však musí členské státy plnit ještě před transpozičním termínem.

MPO ve spolupráci s ostatními dotčenými subjekty připravilo materiál, v němž je analyzován potenciál úspor energie včetně predikce nákladů na renovace budov v souladu s podmínkami článku 5 směrnice, a současně obsahuje návrh organizace, financování a vyhodnocování realizace energeticky úsporných opatření v těchto budovách.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/