88/13 NV o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 30.5.2013

Hlavním důvodem novelizace vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů, je potřeba provedení nové právní úpravy nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), ve znění zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/