88/10 Změna Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje; T: 20.4.2010

Podmínky pro ocenění propagace či popularizace VaVaI jsou dosud upraveny tak, že jej může udělit pouze předseda Rady jako Cenu předsedy Rady, přičemž o jejím udělení rozhoduje vláda na návrh Rady.

Navrhují se změnit podmínky pro udělení ocenění propagace či popularizace VaVaI tak, že jej nadále již nebude udělovat Rada podle rozhodnutí vlády (Cena předsedy Rady bude zrušena), ale bude jej moci udělovat poskytovatel, obdobně jako ocenění mimořádných výsledků VaVaI. Důvodem je skutečnost, že udílení 2 typů ocenění na úrovni vlády a Rady je nadále neudržitelné, zejména pro zvyšující se finanční náročnost organizačního zabezpečení důstojného předávání cen. Na úrovni vlády tedy bude nadále udělováno jen ocenění mimořádných výsledků VaVaI označované jako Národní cena vlády Česká hlava, poskytovatelé budou moci udělovat buď ocenění mimořádných výsledků VaVaI nebo ocenění propagace či popularizace VaVaI, jehož podmínky budou stanoveny obdobně jako domu bylo doposud pro Cenu předsedy Rady. Výše ocenění je stanovena jako maximální, její skutečná výše se bude odvíjet od rozpočtových možností jednotlivých poskytovatelů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-